TF220 0.9tấn thùng 2.3m

TF230 0.9 tấn thùng 2.8m

TF480V 5S thùng 1.9m

TF450V 5S thùng 1.6m

TF480V 2S thùng 2.9m

TF450V 2S thùng dài 2.6m

TF420V 2S thùng 2.3m

TF2800 1.9 tấn

TOWNER 990NC 0.9 Tấn

K250L tải 2.35 tấn thùng 4.5m

K250 Ben tải 1,99 tấn thùng 1,8 m3

Tải Trọng: 1,49 tấn 6 chỗ ngồi

Tải Trọng: 1,49 tấn 2 cầu Thùng 2,9m

Tải Trọng: 1,49 tấn Thùng Dài 2,9 m

K200 tải 0.9-1.49-1.9 tấn

KIA K250 1.49-2.49 tấn

Tải Trọng 7,2 tấn Thùng dài 6,2m

Tải Trọng 3,49 tấn Thùng dài 4,3m

Tải trọng 1,99 tấn; Thùng dài 4,35 m

8,37 Tấn

7,9 Tấn

7,58 tấn

2,49 Tấn

3,49 Tấn

3,49 Tấn

Tải Trọng: 14,2 tấn

Tải Trọng: 4,6 Tấn-Thùng Ben 3,7m3

Tải Trọng: 4,4 Tấn

Tải Trọng: 3,49 Tấn

Tải Trọng: 1,995 tấn

5,5 Tấn

7,1 Tấn

5,7 Tấn

7,4 Tấn

6,85 Tấn

Tải trọng: 28,4 Tấn

Tải trọng: 31,8 Tấn

Tải trọng: 32,7 Tấn

Tải trọng: 31,5 Tấn

Tải trọng: 33,11 Tấn

Tải trọng: 32,5 Tấn

Tải trọng: 32,1 Tấn

Tải trọng: 34,25 Tấn

Tải trọng: 32,7 Tấn

Tải Trọng 12,7 tấn

Tải Trọng 8,8 tấn

Nội dung đang cập nhật

Kinh Doanh Xe: 0976663508
Hỗ trợ kỹ thuật: 0901886770

Email us

Zalo

0976663508