Tải Trọng 12,7 tấn

Tải Trọng 8,8 tấn

Tải Trọng 7,2 tấn Thùng dài 6,2m

Tải Trọng 3,49 tấn Thùng dài 4,3m

Tải trọng 1,99 tấn; Thùng dài 4,35 m

6,85 Tấn

8,37 Tấn

7,9 Tấn

7,58 tấn

2,49 Tấn

3,49 Tấn

Tải Trọng 2,49 tấn Thùng dài 4,5m

Tải Trọng: 1,99 tấn Thùng 1,8 m3

Tải Trọng: 1,49 tấn 6 chỗ ngồi

Tải Trọng: 1,49 tấn 2 cầu Thùng 2,9m

Tải Trọng: 1,49 tấn Thùng Dài 2,9 m

1 Tấn - 1,5 tấn - 1,99 tấn

1,49 tấn - 2,49 Tấn

945 kg

Tải Trọng 1,99 tấn Thùng dài 3,5m

Tải Trọng 945 Kg 2 chỗ ngồi

750 Kg

990 Kg

850kg - 900kg - 990kg

750 Kg

Tải Trọng: 14,2 tấn

Tải Trọng: 4,6 Tấn-Thùng Ben 3,7m3

Tải Trọng: 4,4 Tấn

Tải Trọng: 3,49 Tấn

Tải Trọng: 1,995 tấn

5,5 Tấn

7,1 Tấn

5,7 Tấn

7,4 Tấn

Nội dung đang cập nhật

Tải trọng: 28,4 Tấn

Tải trọng: 31,8 Tấn

Tải trọng: 32,7 Tấn

Tải trọng: 31,5 Tấn

Tải trọng: 33,11 Tấn

Tải trọng: 32,5 Tấn

Tải trọng: 32,1 Tấn

Tải trọng: 34,25 Tấn

Tải trọng: 32,7 Tấn

Kinh Doanh Xe: 0938809670
Hỗ trợ kỹ thuật: 0965313696

Email us

Zalo

0938809670